People 4 People vzw

People 4 People is een organisatie die noodhulpacties organiseert die kwetsbare mensen financieel, emotioneel en materieel wil helpen.

Oprichter van de vereniging is Jeffrey Roos, die eerder succesvolle benefieten organiseerde met de vzw Carnavalisten met een Hart.

People4People is een organisatie die noodhulpacties organiseert voor mensen die initieeël over voldoende middelen beschikken om een normaal leven te kunnen leiden, maar die door onvoorziene omstandigheden dit nu niet meer kunnen. Visie & strategie: ze streven ernaar om mensen te helpen opdat ze in de huidige maatschappij op een normale manier zouden kunnen leven en functioneren.

Kim Vandierendonck, Heidi Backer, Maarten Veys en Dakota Wiggett maken deel uit van de vzw. Ook de besturen van Oostende en Bredene steunen People 4 People. Samen met een andere vzw, Ik Sea Je, wordt op 16 april een wandeling langs de Vlaamse kust georganiseerd.